Bronnen Bronnen
Bronnen

4

de Huinink's bij de verponding (Algemene bron)
De Huininks bij de verponding in 1647
.
Bij de verpondingslijst moet goed onderscheid gemaakt worden tussen eigenaren en boerderijen, c.q. stukken land e.d. De verpondingslijst vermeldt een soort onroerende zaak -belasting te betalen aan verschillende ontvangers. Het blijkt nu dat er omstreeks 1647 drie 'vrije' personen/gezinnen in Aalten woonden,
met de naam Huininck, nl. Willemken, Herman en Wolter (ik neem aan dat de naam Wolter Heininck (nr. 1623) een verschrijving is, dan wel niet juist gelezen, omdat de naam Heininck in Aalten niet bestaat en Wolter Huininck ook verder vermeld wordt, behalve in zijn eigen huis.
Naast de drie genoemde gezinnen, komen er ook nog twee boerderijen Huininck voor, één in Dale en één op de Haart. Die in Dale is eigendom van Gerrit Evers, van de bekende Aaltens/Bredevoortse familie Evers. Deze vermelding heeft vermoedelijk aanleiding gegeven tot het misverstand van de zgn. Evert Huininck, die niet bestaan heeft. Vergelijk de twee andere vermeldingen in Dale, waarbij de boerderij Wichers, eigendom blijkt te zijn van Jonker Pasqualini, die er zeker niet gewoond heeft en de boerderij Pennings, die eigendom is van de Graaf van Styrum. Zo bezit Herman Huininck uit Aalten ook nog de Kleine Pas in Lievelde.
De Haartse Huinincksstede is eigendom van de Jonker Welfelt/ Welvelde van het kasteeltje Diepenbrock bij Bocholt. Hoe dan ook de conclusie moet naar mijn mening dus zijn, dat er in 1647 drie Aaltense gezinnen Huininck bestonden, redelijk welvarend, want eigenaars van hun eigen huizen en soms van meer. Verder zullen de pachters of horigen op de Huinicksstede op de Haart ook vast Huininck genoemd zijn, of reeds lang zo geheten hebben en hetzelfde gold voor de pachters of horigen van de boerderij Huininck in Dale. Er waren later ook Barlose Huinincks die blijkbaar niet op een gelijknamige boerderij woonden.

Op de verpondinslijst van 1618 staan de volgende Huinincks als eigenaar genoteerd:
- Huininck (goedt Smenck)
- Huininck, Berndt en Roelef ten Damme (goedt Kempinck)
Dat klopt aardig, want Herman Huyininck blijkt in 1647 nog steeds Smeenck in bezit te hebben en het goed Kempinck blijkt dan nog steeds eigendom te zijn van Ten Brincke en Huininck.

Samenvattend: drie eigenaars Huininck met eigen huizen in Aalten: Willemken, Herman en Wolter
Twee boerderijen, één in Dale en één op de Haart, waarvan de bewoners pachters/horigen.


Hieronder de desbetreffende gegevens van de verpondingslijst

UT = belasting ten behoeve van de pandhouder van de Heerlijkheid, de Prins van Oranje
AT = Schulte t'Aeve ontfangt jaerlix wegens den Hof t'Aeve.

1650 Willemken Huininck 3 sch. op de 3de gerve 6 - 4 - 8. (Aalten dorp)

1788 Herman Huinincks huis op 18 dlr. den uitgangk afgetrocken, blijft
26 - 0 -. Hof van 1/2 beeker gesaeij 0 - 7 - 8.
Op Smeenck 3 mdr. gesaeis 25 - 0 -. Voor weidegront 5 sch. 10 - 8 -.
Hoflant 2 sp. d'uitgangk afgetr. blijft 4 - 15 -. (Aalten dorp)
2033 Herman Huininx weidegront en gaerden 1/2 sch. haver, en 15 str. UT
Middewinter holt 1 - 1 - 4.
2055 Herman Huininx huis en hof 1 - 0 -. (Aalten dorp) AT

1638 Kleijne Pass, Herman Huininck. (Lievelde)
4 1/2 Mlr. tientbaer an d'Armen ende Suijrhuis.
Hof 1 sp., Ponts. 3 Rijxdlr. 1 schillinck.
30 - 2 - 10/30 - 2 - 10.

1623 Wolter Heinincks huis op 9 dlr., den uitganck afgetrocken blijft
8 - 0 -. (Aalten dorp)
Een hof van 1 sp. gesaeis 3 - 0 -.
Een kampken an Kammersfelt van 1 sch. 2 - 1 - 8.
Een Kerckenhof van 3 sp. gesaeis voor 1 dlr. 1 - 10 -.
(= ws. echtpaar Wolter Huijninck x Hendersken Wechlers, lidmatenboek Aalten 1648)
1851 Wolter Huininx Camer en hoflant, voor 4 dlr. 6 - 0 -.(Aalten dorp)
2029 Wolter Huininx Kercken gaerden 8 hoender 1 - 12 -. (Aalten dorp) UT

2020 Huininck 1 mdr. rogg. 1/2 mdr. haver 4 ggl. ad 28 str. UT
noch 15 str. voor Middewinterholt, en 4 hoender 13 - 10 -.
1567 Huininck, Gerrit Everts. Huis, hof 3 sp. boulant 9 1/2 mdr. (Dale)
3de gerve den uitganck afgetrocken blijft 65 - 13 -. Eijcken boomen.

1566 Wichers, Jor. Pasqualini tot Eeschede (Dale)
Huis, hof 3 sp. boulant 9 mdr. derde gerf
2 1/2 Mtr. afgetrocken blijft 61 - 5 -.
2 Voeder hoeij gewass, slechte gront 9 - 0 -.
1 Vercken of 3 dlr., 2 hoender 4 - 10 -.
1567 Huininck, Gerrit Everts. Huis, hof 3 sp. boulant 9 1/2 mdr. (Dale)
3de gerve den uitganck afgetrocken blijft 65 - 13 -. Eijcken boomen.
1568 Pennings, Graef van Stijrum. Huis, hof 2 sp. boulant 6 mdr. 3de gerve(Dale)

1258 Groote Kempinck, Brincke en Huininck. (=waarschijnlijk echtpaar Hendrick ten Brincke x
Enneken Huininck (Haart)
Huis, hof 1 sch. boulant 8 mdr., 3de gerve, 66 - 13 -.
1 Vercken of 2 dlr. 4 - 4 -, 2 hoender, 4 pont vlass en
pontschatt. Eijcken boomen.

1271 Huinincks Stede, Jor. Welfelt ten Diepenbroeck. (Haart)
Huis, hof 3 sp. boulant 3 mdr., 3de gerve
Groengront 4 sch. slecht morigh lant.
Pacht 18 Rijxdlr. 45 - 0 -. en pontschatt.

1637 Huininck, Sijn Gen. (Lievelde)
Boul. 8 1/2 mlr. tientvrij.
Voor huis ende hof 2 vercken of 10 dlr., 6 hoender,
2 dagh grasmeijens.
Hof 1/2 sch., 102 - 2 - 4/111 - 0 -.
647 Lutticke Koesinck, Huininck, ende Caspar Everts. (Heelweg)
t'Huis op 4 dlr., 6 - 0 -.
Hof 1 sp. gesaeis 3 - 0 -.
Boulant 4 1/2 mlr., derde gerve 37 - 10 -.
Eijcken boomen.
1298 Huinincks landen 7 mtr. de gerfthient en den bloedigen thient (Winterswijk)
25 - 10 -.
hierin
Gesina te Bokkel (~1735-†1818)
Wolter Huijninck (-†1681)
Herman Huijnincks (-†1682)
Hendrik Huinink (*1717-†1781)
Wolter Huijnink (-)
Jan te Bockel (-†1659)
Herman Huijninck (-)
Dossier: