Bronnen Bronnen
Bronnen

RA2

RAG, ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 76 (Rechtelijk Archief Bredevoort)
plaats: Bredevoort [ge]
datum: 4 okt 1643 (zo)
o Mercurij 4 October 1643 - Stattholder Derck Brethouwer Cornoten Jan ten Brincke Herman Huijninck Jan Nachtegall.
Erschenen Henrick te Hengevelt Griete Peerbooms Stienrots eheluijde ter eener undt Herman toe Hengeveldt Geessken Rijkels eheluijde ter ander, die bekanden respective voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Henrick ten Brincke Enneken ....(niet ingevuld) eheluijde ter eene und Herman Huijninck Agnes Smitz eheluide ter ander, het vrij gebruijck om plaggen te vueren ende brengen recht over kleine Kempinck, so Kappert und Brethouwer gebruijken, voorbeholden dannoch dat Koepere sullen mijden van Verkoeperen kleine Kempinck tott op het derde sichtvrede inclusive, alwaer die Coeperen off desselffs bowluijde niet sullen mogen plaggen meijen, om vorder offt compstigen onheill te vermijden, so mit toedoene des heckens als andersins. Deses erfflick gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer goederen. Sonder exception und argelist.
Bron: RAG, ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 76
transcriptie Henk Reussink, fotografie Yvette Hoitink
hierin
4 okt 1643 (zo) Herman Huijninck (-) als betrokkene
Agnes Smit (*1608-1693) als betrokkene
Dossier: